Πιο πρόσφατο
video-μάθημα στο MathimataKitharas.gr


53 Phrygian Lick #1

 

54 "Gus G" Phrygian Lick
 
 

49 Aeolian Lick #1

50 Iron Maiden
Aeolian Lick

51 Metallica James Hetfiled
Aeolian Lick

 

52 Μάθε τήν Phrygian Κλίμακα - Θεωρία και Πράξη

45 Μινόρε Πεντατονική Κλίμακα
Minor Pentatonic
Μερος 3
 

46 Joe Bonamassa Minor Pentatonic Lick

47 Dave Gilmour
Minor Pentatonic Lick

48 Μάθε τήν Aeolian
Μινορε Κλίμακα

41 Ρυθμικές αξίες
Τί είναι τά Δεκαταέκτα

 

42 Ρυθμικές αξίες
Τί είναι τά Όγδοα

43 Μινόρε Πεντατονική Κλίμακα
Minor Pentatonic
Μερος 1

44 Μινόρε Πεντατονική Κλίμακα
Minor Pentatonic
Μερος 2

37 Πώς να κάνω Tapping 
Μερος 3o (Van Halen Lick
)

 

38 Alternate Picking Lick
στό στύλ του
John Petrucci

39 Alternate Picking Arpeggio Lick στό στύλ του John Petrucci

40 Ρυθμικές αξίες
Τί είναι τά Τρίηχα

33. Πώς να κάνω Legato 
Μερος 3o
(Neoclassical Lick)

34. Πώς να κάνω Legato 
Μερος 4o
(Advanced skipping)

 

35 Πώς να κάνω Tapping 
Μερος 1o

36 Πώς να κάνω Tapping 
Μερος 2o

29. Πώς να κάνω Alternate
Picking Μερος 3ο
(δεκαταεκτα)

30. Πώς να κάνω Alternate
Picking Μερος 4ο (δεκατακεκτα)

 

31. Πώς να κάνω Legato 
Μερος 1
ο

 

32. Πώς να κάνω Legato 
Μερος 2o
(Zakk Wylde Lick)

25. Πώς να κάνω Palm Muting Μερος 2ο
 

26. Πώς να κάνω Palm Muting Μερος 3ο

27. Πώς να κάνω Alternate
Picking Μερος 1ο
(εξάηχα)

28. Πώς να κάνω Alternate
Picking Μερος 2ο (εξάηχα)

21. Phrygian Riff
Μερος 2ο
(ρυθμός 7/8)

22. Phrygian Riff Μερος 3ο
Dream Theater Riff

23. Phrygian Riff Μερος 4ο
Thrash Metal (Metallica)

 

24. Πώς να κάνω Palm Muting Μερος 1ο

1
7. Minor Chords Μερος 1ο

 

18
. Minor Chords Μερος 2ο

19
. Minor Chords Μερος 3ο

20. Phrygian Riff Μερος 1ο

13 Harmonic Minor Scale

14.Major Chords Μερος 1ο

15.Major Chords Μερος 2ο

16.Major Chords Μερος 3ο

 

09. Phrygian Scale/Mode

10. Lydian Scale/Mode

11 Dorian Scale/Mode

12 Mixolydian Scale/Mode

 

05. String Skipping

06. Τί είναι τα sus2 Chords

07.
Τί είναι τά sus 4 Chords

08. Sweep Picking
Minor Arpeggios

 

01. Minor Pentatonic Scale
+ Blues Soloing

02. Alternate Picking
Μέρος 1ο

03. AlternatePicking
Μέρος 2ο

04. Aeolian Scale Μέρος 1ο
     
The contents of this website, including all audio and video recordings MathimataKitharas.gr 2016